ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT CHỨNG KHOÁN

Để giúp các bạn sinh viên dễ dàng download đề cương môn học Luật Chứng khoán của Trường ĐH Luật Hà Nội, luattaichinh xin đăng tải bản chính thức lấy từ website của trường. Các bạn download bằng cách nhấp vào dòng sau đây:
De cuong Luat chung khoan_HLU 2012

TÀI LIỆU MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

– NEW: Danh sach bai tap LKDBH danh cho K35 (ky II năm học 2012-2013)

Luat kinh doanh bao hiem 2000

  Luat kinh doanh bao hiem_sua doi 2010

Nghi dinh 123-2011 huong dan LKDBH

Nghi dinh 45-2007 quy dinh chi tiet LKDBH

Nghi dinh 46-2007 ve che do tai chinh DNBH va DN moi gioi

Nghi dinh 103-2008 ve bao hiem bat buoc voi chu xe co gioi

Nghi dinh 130-2006 ve bao hiem chay no bat buoc

Nghi dinh 18-2005 ve to chuc bao hiem tuong ho

Nghi dinh 41-2009 ve xu phat linh vuc kinh doanh bao hiem

Thong tu 155-2007-BTC huong dan LKDBH

Thong tu 156-2007-BTC huong dan che do tai chinh DNBH

Thong tu 86-2009-BTC sua doi thong tu 155 va 156

Thong tu 03-2010 huong dan ve xu phat linh vuc kinh doanh bao hiem

Hiep hoi bao hiem – Cam nang bao hiem phi nhan tho

Hiep hoi bao hiem – Cam nang bao hiem nhan tho

__________________________________________________

Tạp chí Luật học số 4/2009 chuyên đề Pháp luật thuế do Bộ môn Luật Tài chính Ngân hàng chủ biên cùng với sự đóng góp của nhiều chuyên gia pháp lý tài chính khác. Các bài viết trong tạp chí:

ThS. Vũ Văn Cương: Thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế ở nước ta hiện nay.

ThS. Vũ Ngọc Hà & ThS. Vũ Văn Cương: Pháp luật về kiểm tra, thanh tra thuế ở Việt Nam.

ThS. Trần Vũ Hải: Một số vấn đề về việc ban hành Luật thuế môi trường ở Việt Nam.

ThS. Nguyễn Minh Hằng: Thuế thu nhập doanh nghiệp với hoạt động chào bán cổ phiếu của công ty cổ phần

TS. Nguyễn Thị Lan Hương: Hoàn thiện pháp luật thuế tài sản ở Việt Nam

ThS. Đoàn Trung Kiên: Bản chất pháp lý của thuế chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

ThS. Phạm Nguyệt Thảo: Thuế nhà, đất – Một số bất cập và phương hướng hoàn thiện.

TS. Phạm Thị Giang Thu: Phát triển bền vững và một số vấn đề đặt ra cho hệ thống pháp luật thuế Việt Nam.

TS. Lê Thị Thu Thuỷ: Những vấn đề đặt ra khi thực thi Luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Tuyến: Bản chất của thuế – Sự tiếp cận từ các học thuyết thuế cổ điển và hiện đại.

TÀI LIỆU DOWNLOAD

Mục này đang cập nhật. Mong các bạn thông cảm!

Ke-hoach-hanh-dong-cua-nhnn

Hiep-dinh-thuong-mai-viet-my

UNDP-nha-nuoc-trong-chinh-sach-co-phan-hoa

Luat-NSNN-2002

____________________________________________________