Luattaichinh

Giá dầu thế giới đang giảm mạnh kéo theo những quan ngại về thâm hụt ngân sách của Việt Nam trong tài khóa 2015. Trong khi giá dầu bình quân ngày 11/12/2014 chỉ khoảng 55 USD/thùng thì Bộ Tài chính đã dự báo trung bình 100 USD/thùng khi xây dựng dự toán ngân sách 2015

http://vneconomy.vn/thoi-su/kich-ban-nao-cho-viet-nam-khi-gia-dau-giam-chong-mat-20141211091334675.htm

Đã đến lúc Chính phủ cần xây dựng Báo cáo về rủi ro tài khóa khi đệ trình Quốc hội về dự thảo ngân sách hàng năm. Điều đó sẽ giúp Quốc hội quyết nghị ngân sách đúng đắn hơn và việc điều hành của Chính phủ cũng có nhiều thuận lợi.

——————————————

Báo cáo về Rủi ro tài khoá

Báo cáo về rủi ro tài khoá hàng năm trình bày tổng quan về tất cả các rủi ro tài khoá quan trọng, được lượng hoá trong khả năng có thể. Nếu dự phòng rủi ro được lập trong quỹ dự trữ dự phòng ngân sách, vấn đề này cần được nêu ra. Báo cáo này có thể đưa ra các thông tin về rủi ro tách ra theo các nội dung sau:

(1) Khác biệt trong các giả định dự báo chính–tác động tài khoá của những khác biệt trong các giả định chính là căn cứ để đưa ra các dự báo kinh tế vĩ mô (v.d. tác động thâm hụt tài khoá của việc tăng hoặc giảm 1 điểm phần trăm tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, hoặc tỷ giá so với các tỷ lệ trung ương giả định trong dự báo ngân sách); và tác động tài khoá do chênh lệch trong các giả định chính làm căn cứ để đưa ra các dự báo thu chi ngân sách (v.d. thay đổi về thuế suất hiệu quả, tăng lương khu vực công, hoặc số người nhận trợ cấp xã hội bình quân).

(2) Các nghĩa vụ nợ dự phòng–đó có thể là những khoản bảo lãnh, bồi thường, và bảo hành, vốn góp chưa đến thời điểm huy động (ví dụ, của các tổ chức tài chính quốc tế), và kiện tụng bất lợi đối với chính phủ.

(3) Chưa rõ về quy mô những khoản cam kết chi tiêu cụ thể–nếu ngân sách đã dự trù chi tiêu cho một hoạt động mà sự thiếu rõ ràng về chi phí lớn hơn bình thường, rủi ro đó phải được công khai. Ví dụ, chính phủ có thể cam kết với người gửi tiền tại một tổ chức tài chính gặp khó khăn là những khoản tiền gửi của họ sẽ được tôn trọng. Tuy nhiên, vào thời điện hoàn thiện dự toán, chi phí của khoản cam kết đó chưa hề rõ ràng.

(4) Các nội dung khác không thể đưa vào dự toánn vì chưa rõ ràng về thời điểm, quy mô và khả năng xảy ra–chẳng hạn, chính phủ có thể đã tuyên bố dự kiến chung là thay đổi chính sách về chi tiêu hoặc thuế, nhưng chưa có đầy đủ chi tiết hoàn thiện để đưa vào dự toán.

Nguồn: Sổ tay kèm theo Bộ Quy tắc về Minh bạch Tài khoá của IMF, 2001