Luattaichinh

Vấn đề lương tối thiểu là cuộc tranh luận bất tận giữa công đoàn và giới chủ, giữa các cơ quan nhà nước, thậm chí giữa các đảng phái chính trị. Về phương diện kinh tế học, lương tối thiểu được ủng hộ và phản đối.
Quan điểm của nhóm ủng hộ:

– Lương tối thiểu ngăn chặn tình trạng bóc lột của giới chủ khi vị thế pháp lý trong thương lượng không nghiêng về phía người lao động. Theo lý thuyết thặng dư của Các Mác, lương tối thiểu có thể là một trong những công cụ để chia sẻ thặng dư công bằng hơn.
– Lương tối thiểu đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu để người lao động tái tạo sức lao động, để có thể lao động lâu dài.
– Đây là vấn đề an sinh xã hội cần được nhà nước đảm bảo, để tránh những cuộc đình công và đổ vỡ xã hội, chẳng có lợi gì cho DN và nhà nước.
Quan điểm của nhóm phản đối:
– Lương tối thiểu sẽ ngăn chặn sự gia nhập của những người lao động trình độ thấp. Vì mức lương tối thiểu, doanh nghiệp chỉ tuyển dụng những người mà năng lực vượt trội hơn. Một bộ phận người lao động khó khăn nhất lại không có cơ hội được bảo vệ.
– Lương tối thiểu sẽ làm cho một số người lao động đang làm việc sẽ bị mất việc làm, những người còn lại sẽ buộc phải lao động năng suất hơn vì DN cần đảm bảo quỹ lương ổn định.
– Nếu sức lao động là hàng hóa, lương tối thiểu sẽ ảnh hưởng đến thị trường lao động, vì nó không cho phép DN mua sức lao động đúng như giá trị thị trường của nó, sẽ làm tăng chi phí kinh doanh và người tiêu dùng sẽ bị thiệt. Về mặt vĩ mô, tuy người lao động được hưởng lương nhiều hơn, nhưng hàng hóa tiêu dùng sẽ đắt hơn và họ cũng chẳng được lợi gì.
Nói chung, những người ủng hộ thuyết thị trường tự do không có khuynh hướng ủng hộ mạnh mẽ lương tối thiểu, và lương tối thiểu cũng không phải là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi người lao động một cách khoa học.