Trước khi có bản để post, luattaichinh tạm đưa bản pdf để bạn đọc tham khảo
Tải tại đây 24/2012/NĐ-CP