You are currently browsing the daily archive for 19/03/2012.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG*

Qua thực tế kiểm toán chi ngân sách địa phương của Kiểm toán Nhà nước, kết quả kiểm toán tổng hợp tại sở tài chính có ý nghĩa quan trọng, giúp cho kiểm toán viên phát hiện số chi không đúng quy định pháp luật, từ đó đưa ra những kiến nghị về công tác quản lý. Đê đảm bảo chất lượng, hiệu quả kiểm toán chi ngân sách địa phương (NSĐP) cần thực hiện tốt kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, giá cả trong phạm vi nhiện vụ của UBND tỉnh theo luật định.

Khi kiểm toán tổng hợp chi ngân sách tại Sở Tài chính, Kiểm toán Nhà nước cần đạt được các mục tiêu chủ yếu sau: Đánh giá việc thực hiện và hướng dẫn thực hiện pháp luật, các quy định của nhà nước về tài chính, ngân sách, kế toán trên địa bàn tỉnh; Đánh giá bố trí vốn chi đầu tư phát triển và phân bổ dự toán chi thường xuyên, chi chương trình mục tiêu, đảm bảo sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương; Phát hiện các sai sót, vi phạm của UBND tỉnh và sở tài chính trong quản lý ngân sách tỉnh; làm rõ trách nhiệm các cá nhân khi để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách; Đánh giá công tác kiểm tra về mặt tài chính đối với việc xây dựng và hoàn thành các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, các dự án vay vốn của địa phương, việc sử dụng vốn và thực hiện kế hoạch trả nợ vay; đánh giá công tác quản lý và kiểm tra việc sử dụng các nguồn vốn và tài sản viện trợ; việc quản lý và sử dụng quỹ dự trữ tài chính của tỉnh; quản lý các nguồn kinh phí ủy quyền của Trung ương và các quỹ khác của địa phương; quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước thuộc khu vực hành chính sự nghiệp; nhận xét về công tác xét duyệt quyết toán cho các đơn vị, công tác tổng hợp tình hình chi ngân sách nhà nước, lập quyết toán chi ngân sách địa phương…

Đọc tiếp »

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH

Trong bất cứ nền kinh tế nào, việc giải quyết cân đối giữa thu – chi cũng được xem là nhiệm vụ hàng đầu để quản lý nền kinh tế của Nhà nước. Song, việc tăng trưởng kinh tế luôn luôn không đáp ứng kịp với yêu cầu chi tiêu của Chính phủ cho đời sống xã hội, nên thường xảy ra tình trạng bội chi ngân sách ở nhiều nước trên thế giới. Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ.
Đối với Việt Nam, nhờ chủ trương đổi mới các chính sách kinh tế của Chính phủ đã thúc đẩy được các thành phần kinh tế tham gia vào sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân từng bước được nâng lên khá hơn so với những năm trước. Mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2011 vào khoảng 1.300 USD/người/năm, con số này đã đưa Việt Nam thoát khỏi danh sách các nước nghèo cần được quan tâm của thế giới. Đây là một điều đáng tự hào đối với định hướng phát triển của nước nhà, tuy nhiên cũng gây khó khăn trong việc vay nợ nước ngoài vì lãi suất ưu đãi không còn được áp dụng để hỗ trợ cho các khoản vay bù đắp bội chi trong nước. Bên cạnh đó, để thực hiện chủ trương phát triển đất nước trong tình hình kinh tế mới, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và ưu tiên an sinh xã hội, thì bội chi NSNN vẫn là vấn đề cần quan tâm. Tình trạng này không những gây khó khăn đối với việc cân đối NSNN cấp TW, nó cũng diễn ra khá gay gắt đối với ngân sách cấp Tỉnh, do nguồn thu eo hẹp, yêu cầu chi lại ngày càng tăng nhanh cả trong chi tiêu dùng, chi phát triển và chi đảm bảo định hướng phát triển chung của đất nước. Một số Tỉnh, tuy có bội thu ngân sách, nhưng nhìn chung kết quả này chưa ổn định vững chắc, chủ yếu do “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm chi tiêu cần thiết, nhất là đối với chi cho y tế, giáo dục, phúc lợi công cộng còn chiếm tỷ trọng thấp trong GDP.

Đọc tiếp »

TS.PHẠM TIẾN ĐẠT

Tái cấu trúc DNNN thời gian qua: Kết quả và những vướng mắc

Tái cấu trúc DNNN là quá trình tổ chức lại DNNN, thay đổi căn bản về cơ cấu vốn; chủ sở hữu, hội đồng quản trị hay các lãnh đạo DN; thay đổi chiến lược kinh doanh, thị trường kinh doanh hay thay đổi sản phẩm và công nghệ. Để thúc đẩy chuyển dịch và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng cân đối hợp lý, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, việc tái cấu trúc trong từng DNNN là việc làm cần thiết.

Ở Việt Nam, tái cấu trúc DNNN đã được thực hiện từ năm 1992 dưới hình thức đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa (CPH) DNNN. Việc cơ cấu lại khu vực DNNN đã trải qua ba giai đoạn chính, đặc biệt những cải cách mạnh mẽ trong năm 2010 đã mang lại nhiều kết quả khả quan, từng bước tiến đến hoàn tất quá trình CPH, nâng cao năng lực cạnh tranh của khối DNNN, tạo môi trường bình đẳng giữa các khối DN. Việc thí điểm thành lập một số tập đoàn kinh tế lớn đã góp phần quan trọng để Nhà nước điều tiết nền kinh tế và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, đã thực hiện đổi mới cơ chế chính sách về sắp xếp, CPH DNNN (các quy định về thực hiện đấu giá bán cổ phần; bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược; xác định giá trị thương hiệu, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị lợi thế vị trí địa lý; xác định rõ tiêu chí về cổ đông chiến lược). Đến hết năm 2010, cả nước thực hiện sắp xếp được 5.847 DN và bộ phận DN, trong đó CPH được 3.945 DN, chiếm 67,5%, còn lại 1.902 DN (chiếm 32,5%) thực hiện các hình thức sắp xếp khác như chuyển thành công ty TNHH một thành viên, sáp nhập, hợp nhất, giao bán, khoán… Tính đến ngày 30/9/2011, cả nước có 1.309 DNNN (Nhà nước sở hữu 100% vốn), trong đó 1.245 DN đã chuyển thành công ty TNHH theo Luật DN.

Hiện tại, các DNNN đã và đang nỗ lực đổi mới mình và khẳng định vị thế trên thị trường, góp phần to lớn vào thành tích thoát khỏi suy thoái kinh tế với mức tăng trưởng 5% GDP.

Đọc tiếp »

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm như sau:

Đọc tiếp »

TRIẾT HỌC CỦA LUẬT PHÁP

Ảnh

"Trong hiến pháp của các nước, bất kể bản chất của nó là như thế nào, đều có một điểm nơi đó nhà lập pháp phải buộc cầu viện đến lương tri con người và đạo đức công dân. Trong trường hợp nền cộng hòa, điểm này càng gần càng thấy rõ nét, còn trong trường hợp các nền quân chủ chuyên chế thì điểm này càng xa và càng bị che giấu kỹ, nhưng nó vẫn cứ tồn tại đâu đó. Không có nước nào mà luật pháp lại đủ sức tiên liệu tất cả mọi điều và ở đó các thiết chế lại thay thế được cho cả lý trí lẫn tập tục."

Alexis De Tocqueville - De la Démocratie en Amérique, 1866 (Nền dân trị Mỹ, Phạm Toàn dịch, Nxb.Tri Thức, 2013)

BÌNH LUẬN NGẮN của luattaichinh

BÌNH LUẬN SỐ 8-2015

Câu chuyện tỉnh Sơn La quyết định đầu tư 1.400 tỷ đồng cho hạng mục quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dậy sóng dư luận. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến đề nghị địa phương này thận trọng.
Ở đây thấy cần bàn thêm mấy điểm:

1. Nếu nói rằng tiền đầu tư tượng đài là tiền của Sơn La, và địa phương có thể cân đối được, thì cần phải thẳng thắn mà nói rằng đó là một sự "nhận vơ" không dễ thương vì nó gấp khoảng 1,5 lần số thu của toàn tỉnh trong dự toán 2015 (trừ thu từ thủy điện), và nó gấp hơn 4 lần số chi cho đầu tư phát triển của tỉnh này trong năm 2015. Dự kiến tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chỉ là 2.852 tỉ đồng (gồm cả thủy điện), và sẽ phải nhận nguồn phân bổ từ ngân sách trung ương là 6.516 tỉ đồng. Ngoài quần thể quảng trường, tượng đài, từ nay đến 2019, chắc chắn Sơn La phải đầu tư nhiều hạng mục công trình khác như cầu, đường, trường học... Như vậy, tiền đầu tư của dự án quảng trường + tượng đài mà Sơn La bỏ ra chắc chắn không hẳn là của Sơn La, mà là sự đóng góp bằng tiền thuế của cả nước, thông qua ngân sách trung ương để bổ sung cho Sơn La.

2. Qua câu chuyện này cho thấy một lỗ hổng của Luật Đầu tư công, khi chỉ xác định thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công theo tổng mức đầu tư, mà chưa so sánh tổng mức đầu tư ấy với tổng thu ngân sách, mức GDP v.v., tức là so sánh với năng lực tài chính của chính địa phương đó.

BÀI MỚI ĐĂNG

ChargingBull
site statistics
SÁNG TẠO - là biết cách vượt qua các nguyên tắc

LỊCH

Tháng Ba 2012
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

BÀI ĐĂNG THEO THÁNG

ĐANG TRUY CẬP

site statistics

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • 2 039 283 lượt

RSS Tin tức The Saigon Times

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.