You are currently browsing the daily archive for 12/05/2009.

TUẤN NGUYỄN

Khi so sánh P/E nhiều người liên tưởng đến tính “đắt” hay “rẻ” nhưng đơn giản nhất có thể hiểu P/E là thời gian hòa vốn tính theo năm của một cổ phiếu nếu toàn bộ thu nhập tạo ra từ công ty được trả hết cho cổ đông.

Có nhiều loại P/E khác nhau dựa trên yếu tố “E”. Nếu E là lãi trên cổ phiếu của năm tài chính gần nhất thường được gọi là “P/E lịch sử”. Nếu E là lãi trên cổ phiếu của 4 quý gần nhất thì khái niệm đó là “P/E tính trượt” và nếu E là lãi trên cổ phiếu của năm dự báo thì đó là “P/E dự báo”.  

Lý thuyết đơn giản vậy nhưng thực tế không dễ để nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam có thể tiếp cận những con số được tính toán chính xác và đáng tin cậy về PE để tìm hiểu, nghiên cứu và quan trọng nhất là phục vụ hoạt động đầu tư.

P/E của một công ty – ở Việt Nam nên tính trượt hàng ngày

Thông thường các tổ chức cung cấp dữ liệu, kể cả Bloomberg hay Reuters, tính toán các chỉ số tài chính trượt theo quý (tức là dựa trên số liệu tài chính của 4 quý gần nhất), trong đó có chỉ số P/E.

Tuy nhiên điều này chỉ đúng khi mà biến động cơ cấu vốn là không nhiều và các hoạt động điều chỉnh như cổ phiếu thưởng, phát hành cho cổ đông hiện hữu, phát hành cho cán bộ công nhân viên, v.v. không tác động lớn.

Đọc tiếp »

TRẦN KINH TẾ

TCCS – Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) là một trong những kênh quan trọng huy động các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để cho vay xóa đói, giảm nghèo trong các cộng đồng dân cư có hiệu quả, thực hiện tốt chủ trương mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã đề ra là “…phải hỗ trợ giúp người nghèo bằng cách cho vay vốn, hướng dẫn cách làm ăn, tranh thủ các nguồn vốn tài trợ nhân đạo trong và ngoài nước, phấn đấu tăng hộ giàu đi đôi với xóa đói, giảm nghèo”.

Cùng với thành quả…

Từ năm 1986 đến năm 2002, chúng ta đã thành lập quỹ tín dụng ưu đãi, theo đó là tổ chức Ngân hàng Phục vụ người nghèo nằm trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) để triển khai nghiệp vụ tín dụng ưu đãi đối với các tổ chức kinh tế và dân cư nghèo vùng cao, vùng xa, hải đảo… Từ những kết quả đạt được và ý nghĩa chính trị to lớn của chủ trương này, ngày 4-10-2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP chủ trương tăng quy mô tín dụng đối với hộ nghèo. Theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg, ngày 4-10-2002, của Thủ tướng chính phủ, Ngân hàng Phục vụ người nghèo được tách ra khỏi Agribank để thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội và bắt đầu đi vào hoạt động độc lập từ ngày 11-3-2003.

Chặng đường 5 năm (2003 – 2008), tuy thời gian hoạt động chưa nhiều, nhưng là chặng đường thử nghiệm đầu tiên đầy cam go của toàn hệ thống. Song, với sự nỗ lực chủ quan, cộng với sự cộng tác, giúp đỡ của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, nên NHCSXH đã gặt hái được một số kết quả khả quan. Tính đến đầu quý IV năm 2008, tổng nguồn vốn đạt hơn 48.000 tỉ đồng, gấp 5 lần so với năm 2002; trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp và vốn điều lệ của Ngân hàng chiếm 35%, còn lại là vốn đi vay Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại và huy động tiền gửi tiết kiệm của dân cư theo lãi suất thị trường.

Đọc tiếp »

ThS.NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO

Gần đây Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) vừa đưa ra một hệ thống đánh giá mới về chính sách tỷ giá hối đoái của các nước để đưa ra lời khuyên trong việc điều hành chính sách này của các thành viên. Theo kết quả đánh giá, VN được kết luận là có xu hướng điều chỉnh chính sách tỷ giá từ nhóm (2): cố định truyền thống (conventional pegs) sang nhóm (1): thả nổi, bao gồm thả nổi có quản lý (managed floats) [1]. Như vậy, nhận định này của IMF hoàn toàn phù hợp với phát biểu gần đây của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mà đại diện là Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối – Ông Trương Văn Phước là “NHNN đang thực thi lộ trình linh hoạt hóa tỷ giá qua nhiều bước” và “trong “dung dịch thả nổi có điều tiết” của cơ chế tỷ giá đã lựa chọn thì “nồng độ thả nổi” ngày càng tăng lên…” [2]. Điều này cho thấy quan điểm điều hành chính sách tỷ giá của NHNN đã đạt được sự đồng thuận cao từ định chế có quyền lực tối cao trong việc giám sát hệ thống tiền tệ thế giới. 

Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) được thành lập với mục tiêu chính là nhằm duy trì ổn định tỷ giá hối đoái và tránh sự xung đột trong chính sách tỷ giá giữa các nước. Ban đầu, IMF có sứ mệnh đảm bảo cho hệ thống tỷ giá hối đoái cố định (nhưng có thể điều chỉnh). Sau đó vào năm 1978, khi các “Điều khoản thoả thuận” (Articles of Agreement) được thay đổi và bổ sung, cho phép các thành viên được quyền tự do lựa chọn chính sách tỷ giá thích hợp thì IMF đảm đương công việc giám sát tính hiệu quả trong hoạt động của hệ thống tiền tệ thế giới và nghĩa vụ của các nước thành viên theo Điều IV (Article IV), quy định về chính sách tỷ giá hối đoái. Mặc dù các nước thành viên có thể lựa chọn chính sách tỷ giá thích hợp nhưng cũng phải có trách nhiệm cộng tác với Quỹ để đảm bảo tính ổn định trong hệ thống tiền tệ thế giới và sự cân đối trong cán cân thanh toán hoặc đạt được lợi thế cạnh tranh của các nước thành viên. 

Đọc tiếp »

ThS. TRẦN VŨ HẢI

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là sự thoả thuận giữa Doanh nghiệp bảo hiểm và Bên tham gia bảo hiểm về việc DNBH sẽ cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ với điều kiện bên tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đúng thoả thuận. Nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ có nhiều đặc trưng, thể hiện thông qua một số điều khoản sau đây:

– Điều khoản về thời gian cân nhắc.

Đây là thoả thuận trong HĐBHNT mà theo đó, sau khi hợp đồng có hiệu lực, bên mua bảo hiểm có một khoảng thời gian để xem xét, cân nhắc về quyết định mua bảo hiểm của mình. Khoảng thời gian này theo thông lệ thường được các DNBH quy định từ 14 đến 21 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Sở dĩ có thoả thuận này bởi vì HĐBHNT rất phức tạp và thời hạn thực hiện lâu dài, bên mua bảo hiểm sau khi có được hợp đồng mới có điều kiện nghiên cứu kỹ lưỡng, và do đó có thể thấy rằng việc tham gia bảo hiểm là không thích hợp. Nếu bên mua bảo hiểm quyết định lại là không tham gia hợp đồng thì hợp đồng chấm dứt, DNBH sẽ hoàn lại số phí đã nộp, sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan.

– Điều khoản miễn truy xét.

Đây là thoả thuận trong HĐBHNT mà theo đó, sau một khoảng thời gian nhất định kể từ khi HĐBHNT có hiệu lực hoặc phục hồi hiệu lực, DNBH sẽ không truy xét trách nhiệm của bên mua bảo hiểm nếu bên mua bảo hiểm vô ý kê khai không chính xác khi giao kết HĐBHNT. Thời hiệu miễn truy xét này thường được các DNBH quy định là hai năm. Điều khoản này nhằm bảo đảm quyền lợi cho bên mua bảo hiểm và người thụ hưởng do nội dung kê khai mà DNBH yêu cầu rất nhiều và phức tạp.

– Điều khoản gia hạn nộp phí

Điều khoản gia hạn nộp phí là thoả thuận về thời gian gia hạn của DNBH cho bên mua bảo hiểm để thực hiện nghĩa vụ nộp phí bảo hiểm. Theo pháp luật quy định, thời gian gia hạn nộp phí là 60 ngày, kể từ ngày đến hạn. Nếu hết thời gian gia hạn, bên mua bảo hiểm vẫn không nộp phí và không có thoả thuận khác, hợp đồng sẽ bị đình chỉ. DNBH thường mặc nhiên gia hạn cho bên mua bảo hiểm mà không cần phải có sự đề nghị của bên mua bảo hiểm khi thực hiện hợp đồng. Thoả thuận gia hạn nộp phí tạo điều kiện cho bên mua bảo hiểm có thể tiếp tục duy trì hợp đồng, rất có ý nghĩa đối với các bên vì HĐBHNT có thời gian rất dài.

Đọc tiếp »

TRIẾT HỌC CỦA LUẬT PHÁP

Ảnh

"Trong hiến pháp của các nước, bất kể bản chất của nó là như thế nào, đều có một điểm nơi đó nhà lập pháp phải buộc cầu viện đến lương tri con người và đạo đức công dân. Trong trường hợp nền cộng hòa, điểm này càng gần càng thấy rõ nét, còn trong trường hợp các nền quân chủ chuyên chế thì điểm này càng xa và càng bị che giấu kỹ, nhưng nó vẫn cứ tồn tại đâu đó. Không có nước nào mà luật pháp lại đủ sức tiên liệu tất cả mọi điều và ở đó các thiết chế lại thay thế được cho cả lý trí lẫn tập tục."

Alexis De Tocqueville - De la Démocratie en Amérique, 1866 (Nền dân trị Mỹ, Phạm Toàn dịch, Nxb.Tri Thức, 2013)

BÌNH LUẬN NGẮN của luattaichinh

BÌNH LUẬN SỐ 8-2015

Câu chuyện tỉnh Sơn La quyết định đầu tư 1.400 tỷ đồng cho hạng mục quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dậy sóng dư luận. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến đề nghị địa phương này thận trọng.
Ở đây thấy cần bàn thêm mấy điểm:

1. Nếu nói rằng tiền đầu tư tượng đài là tiền của Sơn La, và địa phương có thể cân đối được, thì cần phải thẳng thắn mà nói rằng đó là một sự "nhận vơ" không dễ thương vì nó gấp khoảng 1,5 lần số thu của toàn tỉnh trong dự toán 2015 (trừ thu từ thủy điện), và nó gấp hơn 4 lần số chi cho đầu tư phát triển của tỉnh này trong năm 2015. Dự kiến tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chỉ là 2.852 tỉ đồng (gồm cả thủy điện), và sẽ phải nhận nguồn phân bổ từ ngân sách trung ương là 6.516 tỉ đồng. Ngoài quần thể quảng trường, tượng đài, từ nay đến 2019, chắc chắn Sơn La phải đầu tư nhiều hạng mục công trình khác như cầu, đường, trường học... Như vậy, tiền đầu tư của dự án quảng trường + tượng đài mà Sơn La bỏ ra chắc chắn không hẳn là của Sơn La, mà là sự đóng góp bằng tiền thuế của cả nước, thông qua ngân sách trung ương để bổ sung cho Sơn La.

2. Qua câu chuyện này cho thấy một lỗ hổng của Luật Đầu tư công, khi chỉ xác định thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công theo tổng mức đầu tư, mà chưa so sánh tổng mức đầu tư ấy với tổng thu ngân sách, mức GDP v.v., tức là so sánh với năng lực tài chính của chính địa phương đó.

BÀI MỚI ĐĂNG

ChargingBull
site statistics
SÁNG TẠO - là biết cách vượt qua các nguyên tắc

LỊCH

Tháng Năm 2009
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

BÀI ĐĂNG THEO THÁNG

ĐANG TRUY CẬP

site statistics

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • 2 039 049 lượt

RSS Tin tức The Saigon Times

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.