Image

Những nguyên lý cơ bản, dễ hiểu nhưng lại là những bẫy nguy hiểm và rất dễ mắc phải. Làm thế nào để có những quyết định đầu tư tài chính đúng và chính xác?.

Nguyên tắc 1: Mua tài sản cộng thêm giá trị; tránh mua tài sản không cộng thêm giá trị

Ở mức độ đơn giản nhất, đưa ra một quyết định tài chính tối ưu nghĩa là mua tài sản có tác dụng cộng thêm giá trị và tránh mua tài sản không cộng thêm giá trị. Ví dụ, cần quyết định sẽ tiếp tục sử dụng một máy photocopy cũ, hiệu suất thấp hay mua một máy mới, chạy nhanh hơn, không bị hỏng vặt, và tiết kiệm mực, năng lượng. Câu hỏi tài chính với hai lựa chọn này là: Phương án nào- giữ máy photocopy cũ hay mua một máy mới- cộng thêm giá trị cho hoạt động kinh doanh?

Nguyên tắc 2: Tiền mặt là vua

Giá trị của một tài sản được xác định bằng dòng tiền mà nó tạo ra trong suốt vòng đời hoạt động của mình. Dòng tiền của một tài sản là số tiền sau khi đã trừ đi các khoản thuế phải nộp mà tại sản tạo ra tại một thời điểm xác định. Trong tài chính, dòng tiền là quan trọng bậc nhất.

Nguyên tắc 3: Biết cách tính toán chi phí của các phương án tài chính

Các phương án tài chính thường khiến bối rối kiểu như: mua một máy photocopy đắt hay rẻ hơn so với việc thuê tài chính? Khoản vay có lãi suất tính theo tháng đắt hay rẻ hơn khoản vay có lãi suất tính theo năm? Để có các quyết định tài chính cuối cùng, cần biết cách tính chi phí của hai, hay nhiều hơn các phương án lựa chọn.

Nguyên tắc 4: Tối thiểu chi phí tài chính

Rất nhiều quyết định tài chính phải đưa ra là nhằm lựa chọn phương án đúng. Sẽ mua máy photocopy với nguồn tài trợ là khoản tín dụng từ người bán hay bằng khoản vay ngân hàng? Sẽ đầu tư vào một dự án bất động sản hay đặt tiền vào thị trường chứng khoán? Lựa chọn phương án đúng, trong nhiều tình huống, là một quyết định tách biệt với quyết định đầu tư: Quyết định mua máy photocpy là một quyết định đầu tư, quyết định chọn nguồn tài trợ để mua máy là một quyết định tài chính.

Nguyên tắc 5: Tính tới yếu tố rủi ro

Nhiều phương án tài chính không thể so sánh trực tiếp với nhau ngoại trừ việc xem xét yếu tố rủi ro của chúng. Rủi ro chính là một từ ngữ đầy ma thuật trong tài chính.

Nguyên tắc 6: Thị trường hiệu quả và xử lý thông tin rất tốt

Để ra một quyết định tài chính, bằng cách nào để biết được đã có đầy đủ các thông tin nhạy cảm, và rằng quyết định được ra trong điều kiện đầy đủ thông tin? Tin xấu là không có cách nào tập hợp đầy đủ các thông tin sẵn có vào quá trình ra quyết định. Tin tốt là điều đó có thể không cần thiết: Nỗ lực tối đa của các tác nhân trên thị trường dựa trên các thông tin có được đẩy tới chỗ không còn cơ hội để tìm kiếm lợi nhuận nhờ thông tin tập hợp được. Nói ngắn gọn, cổ phiếu ABC đã được thị trường chứng khoán định giá chính xác với tất cả các thông tin liên quan tới cổ phiếu này. Tính hiệu quả này của thị trường giúp đơn giản hóa quá trình ra quyết định tài chính khi quan tâm tới các tài sản và giá của chúng.

Nguyên tắc 7: Đa dạng danh mục tài sản là quan trọng

"Không bỏ tất cả trứng vào một giỏ." Câu thành ngữ quá quen thuộc này trong tài chính được diễn đạt rằng: đa dạng các tài sản, không nên nắm giữ một vài cổ phiếu hay trái phiếu, hãy mua một danh mục.

NGUỒN: www.royal.vn