You are currently browsing the daily archive for 21/12/2008.

TS. NHẬT TRUNG

 

  1. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI TRONG ĐỐI PHÓ VỚI DÒNG VỐN VÀO

Làn sóng vốn nước ngoài ồ ạt đổ vào nhiều nền kinh tế thị trường mới nổi trong giai đoạn từ đầu năm 2000, lại một lần nữa đặt ra vấn đề liệu phải sử dụng các biện pháp chính sách kinh tế vĩ mô nào để đối phó với các tình huống nêu trên. Mặc dù các dòng vốn này gắn liềnforeign-capital với tính thanh khoản dồi dào trên phạm vi toàn cầu và môi trường kinh tế thuận lợi trên thế giới, trong nhiều trường hợp, chúng phần nào phản ảnh một sự hoàn thiện các nền tảng chính sách kinh tế vĩ mô và các cuộc cải cách cơ cấu thúc đẩy tăng trưởng, và chúng đem lại những lợi ích kinh tế từ quá trình hội nhập tài chính sâu hơn. Bên cạnh đó, dòng vốn vào còn đặt ra nhiều nhiệm vụ phức tạp cho các cơ quan quản lí, bởi vì nó có thể làm cho nền kinh tế tăng trưởng quá nóng, giảm năng lực cạnh tranh và tăng tính dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng. Đọc tiếp »

NGUYỄN CAO KHÔI

Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sử dụng nhiều công cụ khác nhau, trong đó có lãi suất, để thực hiện điều hành chính sách tiền tệ quốc gia thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của mình. Tuỳ theo chính sách, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ trong từng thời kỳ và những diễn biến trên thị trường tài chính – tiền tệ trong nước, quốc tế mà NHNN quy định cơ chế điều hành lãi suất cho phù hợp. Bên cạnh đó, các văn bản quy200368725-001 phạm pháp luật do NHNN ban hành quy định về cơ chế điều hành lãi suất phải bảo đảm nguyên tắc: đúng thẩm quyền và phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên. Sau nhiều năm thực hiện điều hành cơ chế lãi suất thỏa thuận, ngày 16/5/2008, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN quy định về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam (Quyết định số 16) trên cơ sở quy định của Bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 (có hiệu lực ngày 01/01/2006). Theo đó, kể từ ngày 19/5/2008, NHNN xoá bỏ cơ chế lãi suất trần huy động bằng đồng Việt Nam và sử dụng công cụ lãi suất cơ bản để điều tiết lãi suất kinh doanh bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng theo tín hiệu của thị trường. Việc NHNN thay đổi cơ chế điều hành lãi suất này đã làm cho nhiều ngân hàng và doanh nghiệp lúng túng xác định lãi suất cho vay trong các hợp đồng tín dụng đã được ký kết. Đọc tiếp »

TS. LÊ THỊ THU THUỶ  – KHOA LUẬT ĐHQG HÀ NỘI

Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra những cơ hội và thách thức lớn đối với mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, trong đó đặc biệt là lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Trong xu hướng hội nhập này, thị trường tài chính phát triển theo hướng liên kết đa ngành, đa quốc gia, hình thành các tập đoàn tài chính, ngân hàng lớn. Hệ thống ngân hàng Việt Nam dần được hoàn thiện, có những bước phát triển nhất định thể hiện ở qui mô, ở sự đa dạng hoá các loại hình tổ chức kinh doanh tiền tệ, các loại sản phẩm, dịch vụ, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rủi ro cao và thể hiện tính thiếu bền vững. Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam (về vốn, về giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, về quản lí, công nghệ) chưa đủ mạnh để có thể chống đỡ và phòng  ngừa các rủi ro phát sininsuranceh. Thêm vào đó, xu thế cạnh tranh ngày một gay gắt giữa các tổ chức tài chính có thể dẫn tới nguy cơ đỗ vỡ của các ngân hàng yếu kém. Do vậy, để đảm bảo cho sự an toàn của hệ thống ngân hang, cần có những chính sách nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức giám sát tài chính, trong đó Tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là một định chế vô cùng quan trọng, giúp củng cố lòng tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng, trên cơ sở đó bảo đảm sự ổn định của cả hệ thống tài chính. Tuy nhiên, vai trò của tổ chức này có được phát huy hay không lại phụ thuộc vào một loạt các yếu tố: BHTG được thiết kế theo mô hình nào, những đặc trưng của nó so với các loại bảo hiểm khác ra sao, vị trí pháp lí của tổ chức BHTG như thế nào trong thời buổi hội nhập. Đây là những vấn đề cần được xem xét, nghiên cứu một cách cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức BHTG, trên cơ sở đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo cho hoạt động của các TCTD an toàn, lành mạnh trong môi trường kinh tế, chính trị, xã hội đang có những biến động lớn và ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng tài chính. Đọc tiếp »

TS. PHẠM THỊ GIANG THU

Theo từ điển tiếng Việt, yêu cầu là “điều cần phải đạt được trong một việc nào đó” và mục tiêu là “đích để nhằm vào”. Vậy yêu cầu và mục tiêu cơ bản của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế được hiểu là những đích cụ thể cần phải đạt được đối với hệ thống pháp luật thuế trong một giai đoạn nhất định. Để đạt được những đích cụ thể ấy, các chủ thể có liên quataxn phải thực hiện những hoạt động cần thiết, phù hợp với vị trí của mình trong đời sống kinh tế xã hội. Để xác định đúng yêu cầu và mục tiêu của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế với mục tiêu thực hiện hội nhập, cần lưu ý một số điểm sau đây: – Những mục tiêu, yêu cầu đặt ra luôn gắn với yếu tố thời gian. Chúng chỉ phù hợp và đáp ứng được trong một giai đoạn cụ thể – Những mục tiêu, yêu cầu đặt ra không thể mang tính chất khiên cưỡng mà phải phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội cụ thể. Không thể “nhập khẩu” hệ thống pháp luật thuế của một quốc gia khác, cho dù quốc gia đó có những điểm tương đồng, phù hợp với điều kiện của Việt Nam đến đâu. Việc xem xét, nghiên cứu hệ thống pháp luật thuế một quốc gia phát triển, đang phát triển, chậm phát triển, quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi là cần thiết nhưng những kết quả nghiên cứu này chỉ mang tính tham khảo cho khi xây dựng và hoàn thiện pháp luật thuế của Việt Nam – Việc xác định và thực hiện những yêu cầu, mục tiêu của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế không chỉ đặt ra đối với các chủ thể quyền lực mà đây còn là đối tượng được tính đến của cả xã hội. Cụ thể hơn, hệ thống pháp luật thuế phải xác định được vai trò, vị trí của các chủ thể trong quan hệ pháp luật thuế. Chỉ khi xác định được vai trò của các chủ thể trong quan hệ pháp luật thuế, sự tác động của hệ thống pháp luật về thuế đến đời sống xã hội, hệ thống pháp luật ấy mới được chấp nhận và thực thi. Với những lập luận như trên, chúng tôi cho rằng hệ thống pháp luật thuế trong xu hướng đi tới sự hoàn thiện, cần đạt được những yêu cầu, mục tiêu cơ bản sau: Đọc tiếp »

TS. PHẠM THỊ GIANG THU & ThS. NGUYỄN MINH HẰNG

Từ 1987 cho đến nay, hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng có sự chuyển đổi nhanh chóng, thể hiện rõ nét tại hệ thống các qui định pháp luật qui định về chủ thể quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam, mục tiêu, nội dung và phương thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng. Những qui định cụ thể tại Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước 1990, Luật Ngân hàng Nhà nước 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước 1997 đã cho thấy điều đó. bank1

            Trong điều kiện thị trường tài chính phát triển mạnh mẽ, phương thức và nội dung quản lý, điều hành thị trường đặt ra yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng. Giải quyết vấn đề này, Quốc hội quyết định sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 25/2/2008, với tư cách cơ quan chủ trì soạn thảo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giới thiệu Dự án Luật Ngân hàng Nhà nước. Nghiên cứu Dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chúng tôi có một số ý kiến trao đối sau đây với mong muốn góp phần có được Luật Ngân hàng Nhà nước phù hợp cam kết quốc tế, hiệu quả, khả thi. Đọc tiếp »

TRIẾT HỌC CỦA LUẬT PHÁP

Ảnh

"Trong hiến pháp của các nước, bất kể bản chất của nó là như thế nào, đều có một điểm nơi đó nhà lập pháp phải buộc cầu viện đến lương tri con người và đạo đức công dân. Trong trường hợp nền cộng hòa, điểm này càng gần càng thấy rõ nét, còn trong trường hợp các nền quân chủ chuyên chế thì điểm này càng xa và càng bị che giấu kỹ, nhưng nó vẫn cứ tồn tại đâu đó. Không có nước nào mà luật pháp lại đủ sức tiên liệu tất cả mọi điều và ở đó các thiết chế lại thay thế được cho cả lý trí lẫn tập tục."

Alexis De Tocqueville - De la Démocratie en Amérique, 1866 (Nền dân trị Mỹ, Phạm Toàn dịch, Nxb.Tri Thức, 2013)

BÌNH LUẬN NGẮN của luattaichinh

BÌNH LUẬN SỐ 8-2015

Câu chuyện tỉnh Sơn La quyết định đầu tư 1.400 tỷ đồng cho hạng mục quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dậy sóng dư luận. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến đề nghị địa phương này thận trọng.
Ở đây thấy cần bàn thêm mấy điểm:

1. Nếu nói rằng tiền đầu tư tượng đài là tiền của Sơn La, và địa phương có thể cân đối được, thì cần phải thẳng thắn mà nói rằng đó là một sự "nhận vơ" không dễ thương vì nó gấp khoảng 1,5 lần số thu của toàn tỉnh trong dự toán 2015 (trừ thu từ thủy điện), và nó gấp hơn 4 lần số chi cho đầu tư phát triển của tỉnh này trong năm 2015. Dự kiến tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chỉ là 2.852 tỉ đồng (gồm cả thủy điện), và sẽ phải nhận nguồn phân bổ từ ngân sách trung ương là 6.516 tỉ đồng. Ngoài quần thể quảng trường, tượng đài, từ nay đến 2019, chắc chắn Sơn La phải đầu tư nhiều hạng mục công trình khác như cầu, đường, trường học... Như vậy, tiền đầu tư của dự án quảng trường + tượng đài mà Sơn La bỏ ra chắc chắn không hẳn là của Sơn La, mà là sự đóng góp bằng tiền thuế của cả nước, thông qua ngân sách trung ương để bổ sung cho Sơn La.

2. Qua câu chuyện này cho thấy một lỗ hổng của Luật Đầu tư công, khi chỉ xác định thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công theo tổng mức đầu tư, mà chưa so sánh tổng mức đầu tư ấy với tổng thu ngân sách, mức GDP v.v., tức là so sánh với năng lực tài chính của chính địa phương đó.

BÀI MỚI ĐĂNG

ChargingBull
site statistics
SÁNG TẠO - là biết cách vượt qua các nguyên tắc

LỊCH

Tháng Mười Hai 2008
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

BÀI ĐĂNG THEO THÁNG

ĐANG TRUY CẬP

site statistics

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • 2 039 283 lượt

RSS Tin tức The Saigon Times

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.