LUẬT SƯ LYLY NGUYỄN

Sau lần kiểm thuế nếu nhận được kết quả “đau khổ” pclip-lawyers1hải đóng thêm thuế mà không còn đường thương lượng, nhất là trường hợp người thọ thuế cảm thấy quyết định của IRS có điều bất công, vô lý hay thiếu chính đáng thì người ấy còn đường khiếu nại ra tòa.

Trước khi đi kiện cần phải qua “thủ tục khiếu nại nội bộ”, người thọ thuế yêu cầu được gặp thẩm quyền IRS để thảo luận tại sở thuế địa phương. Giới chức có thẩm quyền sau đó sẽ dàn xếp một cuộc họp mặt với một viên chức giải quyết khiếu nại của IRS (IRS’s appeal officer). Nếu IRS không chịu dàn xếp trước khi đem nội vụ ra tòa thì đây là cơ hội người thọ thuế được phân trần trước vị chánh án xin ân giảm đôi phần. Ðối với các vụ có số tiền thuế đóng thêm quá lớn thì việc nộp đơn kiện ra tòa án thuế có nghĩa là “mua thời gian” vì nội chỉ cần nộp đơn khiếu nại ra tòa cũng đủ trì hoãn món nợ ít nhất là một năm. Ít ra thời lượng này cũng đủ để chạy tiền trả nợ thuế mà không sợ bị cưỡng bách bán tài sản đi mà nộp thuế.

Người thọ thuế có quyền khiếu nại IRS tại trong ba tòa án thuế. Ðó là các Tòa Án Thuế Liên Bang (U.S. Tax Court), Tòa Án Liên Bang Quận Hạt (U.S. District Court), và Tòa Khiếu Nại Liên Bang (U.S. Claims Court). Các tòa án này hoạt động hoàn toàn độc lập với sở thuế IRS. Quyết định nên nộp đơn kiện tại tòa nào tùy thuộc vào một số những yếu tố pháp lý cũng như yếu tố cá nhân của nguyên đơn. Mỗi tòa xử theo theo tiền lệ do những án lệ mà trước đó các tòa đã tuyên phán. Do đó cơ may thắng kiện của người thọ thuế có thể “hên” ở tòa này nhưng “xui” ở tòa kia. Phần nhiều các vụ án thuế cho dù tòa nào xử trước tiên nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc trên tòa cao nhất là Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (the United States Supreme Court). Riêng chỉ có một biệt lệ không được quyền kháng án tại Tối Cao Pháp Viện là những vụ đã xử theo “thủ tục thuế nhỏ” (small tax case procedure).

Sau đây là khác biệt của các tòa án có thẩm quyền tài phán về thuế:

Tòa Án Thuế Liên Bang – Tòa này đặc biệt chỉ xử riêng các vụ kiện cáo về thuế mà người thọ thuế khiếu nại quyết định của sở thuế IRS cho là bất công. Lợi điểm đầu tiên khi kiện IRS tại tòa này là nguyên đơn không cần phải thanh toán trước số tiền thuế đang tranh chấp rồi mới được quyền kiện ra tòa không như hai tòa kia theo châm ngôn “đóng thuế trước, khiếu nại sau”.

Tại tòa án thuế nguyên đơn không có quyền hạn được xử trước bồi thẩm đoàn (jury) mà sẽ được một vị thẩm phán có kinh nghiệm về luật thuế tuyên phán trực tiếp. Nếu người thọ thuế muốn kiện tại tòa án thuế thì phải nộp đơn khởi tố trong vòng 90 ngày sau khi nhận thư bảo đảm “thông báo khiếm khuyết” (notice of deficiency) của sở thuế IRS gửi tới địa chỉ sau cùng của người ấy. Tổng quát ra phán quyết của tòa án thuế không nghiêm khắc bằng hai tòa kia.

Sau khi nộp đơn kiện ra tòa án thuế thông thường phải chờ một khoảng thời gian chừng sáu tháng rồi mới được gọi ra xử. Những vụ xử theo thủ tục thuế nhỏ thường được giải quyết trong vòng một năm và dĩ nhiên những vụ có số tiền lớn có thể kéo dài lâu hơn. Vụ kiện nào có số tiền nợ thuế dưới $10,000 thì người thọ thuế có thể xin xử theo thủ tục thuế nhỏ mà thông thường được giải quyết nhanh chóng và giản dị hơn thủ tục chính thức. Trong vụ xử theo thủ tục thuế nhỏ phán quyết của vị chánh án bao giờ cũng là chung quyết, cho nên một khi đã chọn theo kiểu này thì người thọ thuế mất quyền kháng cáo lên tòa cao hơn.

Trong những vụ xử theo thủ tục thuế nhỏ người thọ thuế không cần mướn luật sư thay mặt ra tòa cho nên đây là một đường lựa chọn rất thích hợp với những vụ tranh chấp IRS trên món tiền nhỏ vì nếu thắng kiện nguyên đơn sẽ không mất đồng xu nào trả tiền luật sư phí. Sau cùng người đi kiện nên lưu tâm đến một “hiểm họa ngầm” thường được mệnh danh là “cái bẫy tòa án thuế” (tax court trap) ám chỉ nhiều sự kiện hay yếu tố bất lợi vô tình tiết lộ trong lúc xử vụ kiện bị các thẩm quyền IRS nắm lấy và căn cứ vào đó để đánh thêm thuế vì họ không khám phá ra trong cuộc kiểm thuế trước đó.

Tòa án thuế là con đường thông dụng nhất cho người thọ thuế phần lớn vì tòa không bắt phải thanh toán cho IRS số tiền đang tranh chấp trước khi nộp đơn kiện. Tuy nhiên kiện tại tòa án thuế thường không mấy thành công. Theo thống kê của IRS chỉ có khoảng 5% số vụ khiếu nại thuế đem ra tòa án thuế thắng kiện. Tỷ lệ số người đi kiện IRS tại hai tòa kia khá hơn được chút đỉnh, vào khoảng 11%.

Tòa Án Liên Bang Quận Hạt – Tòa này xử tất cả mọi vụ kiện cáo không chỉ riêng về thuế như tòa án thuế. Trong ba tòa án có quyền tài phán về khiếu nại thuế với IRS, chỉ có tòa án liên bang tại quận hạt mới xử trước bồi thẩm đoàn (xử theo bồi thẩm đoàn có nghĩa phán quyết cho thắng hay bại sẽ do bồi thẩm đoàn bỏ phiếu quyết định dưới sự hướng dẫn và giám sát của vị chánh án).

Ðể kiện IRS ra tòa này trước hết người thọ thuế phải thanh toán số tiền khiếu nại rồi xin bồi hoàn số tiền này bằng cách điền một mẫu đơn thích ứng tại IRS. Sau khi nộp đơn đòi nếu IRS không chịu trả lại lúc đó người thọ thuế mới có quyền đem ra kiện ở tòa án liên bang tại quận hạt. Tại tòa này người thọ thuế có quyền kiện đòi lại bất cứ số tiền nào đã đóng cho dù có nhỏ bao nhiêu đi nữa. Tuy nhiên vì lý do tại tòa án liên bang quận hạt nguyên đơn thường phải mướn luật sư đại diện cho nên chỉ nên đi kiện tòa này những vụ có số tiền đòi lại đáng kể thì mới bõ công bõ của.

Ngoài ra sau khi nộp đơn đòi lại tiền thuế mà IRS không trả lời hay giải quyết trong vòng 6 tháng thì người thọ thuế cũng có thể cứ tiến hành vụ kiện ra tòa liên bang quận hạt. Hơn nữa người thọ thuế còn có quyền khởi tố trong vòng hai năm kể từ ngày IRS khước từ không chịu trả lại tiền.

Tòa Khiếu Nại Liên Bang – Tòa khiếu nại liên bang cũng theo đúng thủ tục áp dụng tại tòa liên bang quận hạt trong việc xử đòi IRS bồi hoàn tiền thuế. Người thọ thuế cũng phải trả IRS số tiền đang tranh chấp trước theo kiểu “đóng thuế trước, khiếu nại sau”.

Sau khi thanh toán cho IRS xong xuôi rồi thì người ấy mới có quyền khởi tố ra tòa xin đòi lại tiền đã đóng. Tòa này không hạn chế số tiền khiếu nại lên đến bao nhiêu. Tuy nhiên tòa khiếu nại liên bang không phải là nơi để đòi lại các khoản tiền phạt dính dáng đến lạm dụng các phương cách “tránh thuế” (tax shelter abuse) hoặc là xin trả lại tiền do IRS phạt vì tội giúp người khác soạn tờ khai thuế gian lận.

Khiếu nại thuế tại California:

Tiểu bang California đánh thuế cư dân trên thuế lợi tức, thuế bán hàng, thuế sử dụng, thuế môn bài, thuế xăng nhớt xe cộ và thuế bất động sản. Chính quyền California có dịch vụ trợ giúp khai thuế miễn phí và cung cấp tin tức về thuế qua điện thoại miễn phí quanh năm. Người thọ thuế cũng có thể đích thân đến các cơ sở của “Ủy Ban Ðặc Trách Thuế Vụ California” (California’s Franchise Tax Board) tại các địa phương để hỏi thêm chi tiết về luật thuế California.

Hệ thống thuế tiểu bang California giản dị hơn thuế liên bang, tuy nhiên vẫn có những vụ khiếu nại xẩy ra. Khi chính quyền tiểu bang kiểm thuế lợi tức cá nhân của cư dân thì cũng theo thủ tục giống hệt những phương thức kiểm thuế của IRS. Phần lớn các cuộc kiểm thuế thực hiện qua thư tín, tuy nhiên cũng có một số cuộc “kiểm ngoài” (field audit) như tại tư gia hay nơi làm việc của người khai thuế.

Mọi cư dân California khi bị kiểm thuế đều được quyền cứu xét một cách công bằng và sau cuộc kiểm tra phải nhận được một bản báo cáo kết quả có giải thích rõ ràng mọi thay đổi hay điều chỉnh trong bản khai thuế. Nếu người thọ thuế phản đối kết quả cuộc kiểm thuế, đương sự có quyền nộp một kháng thư lên ủy ban đặc trách thuế vụ tiểu bang. Nếu không thỏa mãn với quyết định của ủy ban này lúc đó đương sự có quyền đệ đơn kháng tố lên “Ủy Ban Bình Quyền California” (California’s Board of Equalization).

Quyền hạn của cư dân California trong việc giao dịch với ủy ban đặc trách thuế vụ tiểu bang song hành rất sát với quyền hạn khi giao dịch với sở thuế liên bang IRS. Lấy thí dụ người thọ thuế có quyền ủy nhiệm luật sư, chuyên gia kế toán, hay một nhân vật khác đại diện thay mình tại các buổi gặp gỡ giới chức thuế vụ. Ủy ban đặc trách thuế vụ tiểu bang phải cung cấp cho người thọ thuế ấn phẩm loan báo quyền hạn của họ khi giao tiếp với ủy ban. Nếu người thọ thuế thắng vụ khiếu nại trước ủy ban bình quyền và tìm ra bằng cớ cho thấy ủy ban đặc trách thuế vụ hành sử bất công thì người thọ thuế sẽ được hưởng một khoản tiền bồi thường vừa phải để bù lại các chi phí và lệ phí đã tốn. Cư dân California muốn biết thêm chi tiết về việc này có thể liên lạc với văn phòng “Ủy Ban Trợ Giúp Người Thọ Thuế” (Taxpayer’s Advocate Office) tại địa phương.

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quý độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quý độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quý vị.

Nguồn: http://www.vacoc.com/content_news/browse.php?action=shownews&category=&id=54&topicid=6668