ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT CHỨNG KHOÁN

Để giúp các bạn sinh viên dễ dàng download đề cương môn học Luật Chứng khoán của Trường ĐH Luật Hà Nội, luattaichinh xin đăng tải bản chính thức lấy từ website của trường. Các bạn download bằng cách nhấp vào dòng sau đây:
De cuong Luat chung khoan_HLU 2012

TÀI LIỆU MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

- NEW: Danh sach bai tap LKDBH danh cho K35 (ky II năm học 2012-2013)

- Luat kinh doanh bao hiem 2000

-  Luat kinh doanh bao hiem_sua doi 2010

- Nghi dinh 123-2011 huong dan LKDBH

- Nghi dinh 45-2007 quy dinh chi tiet LKDBH

- Nghi dinh 46-2007 ve che do tai chinh DNBH va DN moi gioi

- Nghi dinh 103-2008 ve bao hiem bat buoc voi chu xe co gioi

- Nghi dinh 130-2006 ve bao hiem chay no bat buoc

- Nghi dinh 18-2005 ve to chuc bao hiem tuong ho

- Nghi dinh 41-2009 ve xu phat linh vuc kinh doanh bao hiem

- Thong tu 155-2007-BTC huong dan LKDBH

- Thong tu 156-2007-BTC huong dan che do tai chinh DNBH

- Thong tu 86-2009-BTC sua doi thong tu 155 va 156

-Thong tu 03-2010 huong dan ve xu phat linh vuc kinh doanh bao hiem

- Hiep hoi bao hiem – Cam nang bao hiem phi nhan tho

- Hiep hoi bao hiem – Cam nang bao hiem nhan tho

__________________________________________________

Tạp chí Luật học số 4/2009 chuyên đề Pháp luật thuế do Bộ môn Luật Tài chính Ngân hàng chủ biên cùng với sự đóng góp của nhiều chuyên gia pháp lý tài chính khác. Các bài viết trong tạp chí:

ThS. Vũ Văn Cương: Thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế ở nước ta hiện nay.

ThS. Vũ Ngọc Hà & ThS. Vũ Văn Cương: Pháp luật về kiểm tra, thanh tra thuế ở Việt Nam.

ThS. Trần Vũ Hải: Một số vấn đề về việc ban hành Luật thuế môi trường ở Việt Nam.

ThS. Nguyễn Minh Hằng: Thuế thu nhập doanh nghiệp với hoạt động chào bán cổ phiếu của công ty cổ phần

TS. Nguyễn Thị Lan Hương: Hoàn thiện pháp luật thuế tài sản ở Việt Nam

ThS. Đoàn Trung Kiên: Bản chất pháp lý của thuế chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

ThS. Phạm Nguyệt Thảo: Thuế nhà, đất – Một số bất cập và phương hướng hoàn thiện.

TS. Phạm Thị Giang Thu: Phát triển bền vững và một số vấn đề đặt ra cho hệ thống pháp luật thuế Việt Nam.

TS. Lê Thị Thu Thuỷ: Những vấn đề đặt ra khi thực thi Luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Tuyến: Bản chất của thuế – Sự tiếp cận từ các học thuyết thuế cổ điển và hiện đại.

TÀI LIỆU DOWNLOAD

Mục này đang cập nhật. Mong các bạn thông cảm!

Ke-hoach-hanh-dong-cua-nhnn

Hiep-dinh-thuong-mai-viet-my

UNDP-nha-nuoc-trong-chinh-sach-co-phan-hoa

Luat-NSNN-2002

____________________________________________________

GIỚI THIỆU SÁCH VÀ TÀI LIỆU KHÁC

Giới thiệu những tài liệu nghiên cứu dưới dạng sách, tạp chí hoặc tài liệu hội thảo phục vụ cho việc nghiên cứu các môn học luật tài chính. Rất mong được sự chia sẻ thông tin về tài liệu từ các bạn

******************************************************************

* Bộ Giáo trình về các môn học Luật Tài chính của Trường ĐH Luật Hà Nội bao gồm: Giáo trình Luật Ngân sách Nhà nước, Giáo trình Luật Thuế, Giáo trình Luật Ngân hàngGiáo trình Luật Chứng khoán. Các giáo trình này sử  dụng là tài liệu giảng dạy chính thức của Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật TPHCM. Tuy còn nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện thêm, nhưng các giáo trình này đã trình bày một cách có hệ thống và khoa học những nội dung cơ bản của pháp luật tài chính ở trình độ đại học mà học viên phải nắm vững.

* Cuốn sách “Tài chính công” của tác giả Michel Bouvier và cộng sự là một tác phẩm nổi tiếng, phân tích khá kỹ và sâu sắc các vấn đề lý luận luật tài chính công của nước Pháp trong mối tương quan với thể chế Liên minh Châu Âu. Những đánh giá của tác giả về hoạt động tài chính công không chỉ đúng cho nước Pháp mà đáng để tham khảo cho bất kỳ quốc gia nào. Đây là tác phẩm rất đáng đọc, được dịch ra tiếng Việt và xuất bản năm 2005 bởi Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Do số ấn bản ít nên hiện nay tương đối khó tìm. Có thể tìm được trong thư viện của Học viện Tài chính.

* Cuốn sách “Nhập môn thuế đại cương và lý thuyết thuế” của tác giả Michel Bouvier là một cuốn sách có giá trị, đặc biệt về nội dung lý luận về pháp luật thuế như: khái niệm về thuế, các học thuyết về thuế, các nguyên tắc đánh thuế, chính sách thuế, v.v.. Có thể nói, những quan niệm hiện đại về thuế đều được tác giả đề cập và đánh giá một cách cẩn trọng và có giá trị. Đây là tác phẩm rất đáng đọc, được dịch ra tiếng Việt và xuất bản năm 2005 bởi Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Do số ấn bản ít nên hiện nay tương đối khó tìm. Có thể tìm được trong thư viện của Học viện Tài chính.

* Bộ sách “Tài chính công” của Lê Đình Chân bao gồm 2 tập, là tài liệu giảng dạy trong trường Luật khoa Sàigòn trước giải phóng là một bộ sách quý. Bỏ qua những khác biệt về quan điểm chính trị cũng như cách sử dụng từ ngữ cổ điển, những vấn đề lý luận được phân tích trong cuốn sách cách đây hơn 30 năm vẫn còn nhiều giá trị tham khảo. Không chỉ đề cập đến những khía cạnh pháp lý, mà tác giả còn giải thích khá dễ hiểu những nội dung kinh tế của hoạt động tài chính công. Ấn bản cuối cùng được in năm 1975.

Bộ sách này hầu như vắng bóng trên thị trường, kể cả trong thư viện các trường đại học. Nếu may mắn, có thể tìm được trong những hiệu sách cũ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* Cuốn sách “Quản trị Ngân hàng thương mại” của Peter S.Rose, Giáo sư Đại học Texas A&M University là giáo trình chuyên sâu về quản trị ngân hàng hiện đại. Bạn đọc sẽ tìm thấy ở đó hầu hết những kiến thức tài chính – quản trị cần thiết để hiểu biết về ngành ngân hàng.

Cuốn sách do NXB Tài chính phát hành năm 2001.

* Cuốn “Cẩm nang ngân hàng đầu tư” của tác giả Mạc Quang Huy, MBA viết về ngân hàng đầu tư và hoạt động của các ngân hàng đầu tư lớn trên phạm vi toàn cầu. Do các ngân hàng đầu tư lớn đều tập trung tại phố Wall của Mỹ, tác giả tập trung viết về các ngân hàng Mỹ. Đây là một cuốn sách đáng đọc.

Sách do NXB Thống kê phát hành năm 2009. Giá bìa: 250.000 đồng.

* Cuốn sách “Hiểu kinh tế qua một bài học(tên tiếng Anh là Economics in one lesson) của tác giả Henry Hazlitt. Được xuất bản lần đầu vào năm 1946, sau đó được tái bản rất nhiều lần, bán được hàng triệu bản. Đây là cuốn sách viết về những vấn đề chính sách công như thuế quan bảo hộ, bản chất của lạm phát, thuế, chính sách tiền lương, v.v. Phong cách viết rất dễ hiểu, thú vị đối với những người không được học kinh tế học một cách bài bản và đặc biệt hữu ích khi tìm hiểu về luật tài chính.

Sách do Nhà xuất bản Tri thức phát hành, giá bán 43.000 đ. Có thể mua được ở các hiệu sách lớn.

* Cuốn “Kinh tế phát triển” của Robert C. Guell là một tác phẩm dễ đọc về những vấn đề kinh tế học hiện đại như quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển, chi tiêu công, chính sách thuế thu nhập cá nhân…

Sách do NXB Tổng hợp Đồng Nai phát hành năm 2009.

* Cuốn sách “Một số vấn đề về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam” của TS. Phạm Thị Giang Thu chứa đựng nhiều nội dung lý luận và thực tiễn về hệ thống pháp luật chứng khoán ở Việt Nam từ khi văn bản pháp luật đầu tiên điều chỉnh về thị trường chứng khoán. Mặc dù ra đời trước khi có văn bản Luật chứng khoán, nhưng cuốn sách vẫn có những giá trị lý luận quan trọng đáng tham khảo.

Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành năm 2004. Có thể tìm thấy trên thư viện Đại học Luật Hà Nội và các nhà sách.

* Cuốn sách “Giao dịch thương mại của Ngân hàng Thương mại trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam” của TS. Nguyễn Văn Tuyến là một tác phẩm chuyên khảo có giá trị về hành vi thương mại của ngân hàng thương mại trong điều kiện Việt Nam hội nhập với kinh tế thế giới trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng.

Sách do Nhà xuất bản Tư pháp phát hành năm 2005. Có thể tìm thấy trên thư viện Đại học Luật Hà Nội và các nhà sách.

* Cuốn sách “Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” của ThS.Trần Vũ Hải là cuốn sách khảo cứu chuyên sâu đầu tiên ở Việt Nam về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Cuốn sách cho độc giả cái nhìn tổng thể về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ từ khía cạnh lý luận cũng như thực tiễn trong thời gian qua ở Việt Nam. Cuốn sách cũng có những nhận định và kiến nghị đáng tham khảo trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

* Cuốn sách “Tìm hiểu Luật chứng khoán” của TS. Phạm Thị Giang Thu, ThS. Trần Vũ Hải & ThS. Nguyễn Minh Hằng là cuốn sách dành cho những độc giả muốn tìm hiểu những vẫn đề cơ bản nhất về pháp luật chứng khoán. Đây cũng là tài liệu đáng tham khảo dành cho học viên, sinh viên bước đầu học tập môn Luật chứng khoán tại các trường luật.

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2007. Có thể tìm thấy ở các hiệu sách lớn.

* Tạp chí Luật học số tháng 8/2006 chuyên đề về Luật chứng khoán. Trong số tạp chí này, các tác giả đã phân tích chuyên sâu nhiều vấn đề quan trọng về mặt lý luận cũng như làm thế nào để thực thi Luật chứng khoán một cách có hiệu quả.

Tạp chí Luật học do Đại học Luật Hà Nội phát hành. Có thể tìm thấy trên thư viện của Đại học Luật Hà Nội.

* Tạp chí Luật học số tháng 12/2007 chuyên đề về Luật ngân hàng. Trong khoảng hơn mười chuyên đề, các tác giả đã phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật ngân hàng ở Việt Nam hiện nay và các yêu cầu hoàn thiện để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cũng như của quá trình hội nhập khi chúng ta đã là thành viên của WTO.

Tạp chí Luật học do Đại học Luật Hà Nội phát hành. Có thể tìm thấy trên thư viện của Đại học Luật Hà Nội.

* Cuốn sách “Kinh tế luật” của tác giả Lê Nết (Tiến sỹ, giảng viên ĐH Luật TP Hồ Chí Minh) đề cập đến một vấn đề rất mới đặt ra trong quá trình phát triển khoa học pháp lý ở Việt Nam, đó là việc đánh giá tính hiệu quả của pháp luật dưới giác độ kinh tế. Cách viết dễ hiểu, nhiều ví dụ sẽ gây được cảm tình cho người đọc. Đối với chuyên ngành luật tài chính, đây là những kiến thức bổ trợ hết sức cần thiết.

Sách do NXB Tri thức phát hành năm 2006

* Cuốn sách “Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính” của Frederic S. Mishkin là một tác phẩm đồ sộ dưới giác độ kinh tế học. Tác giả đã phân tích, làm rõ bản chất của tiền tệ, hoạt động ngân hàng và cơ chế hoạt động của thị trường tài chính. Đây là cuốn sách bắt buộc phải đọc của sinh viên các trường kinh tế và là tài liệu tham khảo cần thiết để học tốt các môn học như luật ngân hàng, thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ…

Sách do NXB Khoa học Kỹ thuật phát hành năm 2001. Hiện nay tương đối khó tìm.

* Cuốn sách “Điều hoà ngân sách giữa trung ương và địa phương” của nhóm tác giả TS. Bùi Đường Nghiêu (chủ biên), ThS. Võ Thành Hưng và ThS. Nguyễn Minh Tân đề cấp đến việc phân chia nguồn lực ngân sách giữa các cấp ngân sách, thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này. Nhóm tác giả cũng có những kiến nghị rất đáng quan tâm để hoàn thiện hệ thống NSNN ở Việt Nam

Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành năm 2006. Có thể tìm thấy ở các hiệu sách lớn tại Hà Nội

* Cuốn sách “Quản lý chi tiêu công ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp” do GS,TS. Dương Thị Bình Minh là chủ biên đã đề cập khá toàn diện đến các mặt kinh tế, pháp lý và các giải pháp quản lý ngân sách ở Việt Nam kể từ đầu giai đoạn đổi mới đến nay. Mặc dù được viết dưới giác độ kinh tế học, nhưng cuốn sách cũng đề cập đến rất nhiều thực trạng pháp lý điều chỉnh hoạt động ngân sách hiện hành.

Sách do NXB Tài chính phát hành năm 2005. Có thể tìm thấy ở các hiệu sách lớn tại Hà Nội

* Cuốn sách “Vận dụng phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam” của tác giả TS. Sử Đình Thành cho chúng ta một cái nhìn khá toàn diện về lịch sử phát triển các phương thức soạn lập ngân sách. Thực tế hiện nay, những giá trị của phương thức soạn lập ngân sách theo kết quả đầu ra đã và đang được thể hiện thông qua sự phát triển của hệ thống pháp luật ngân sách hiện nay.

Sách do NXB Tài chính phát hành năm 2005. Có thể tìm thấy ở các hiệu sách lớn tại Hà Nội.

* Cuốn sách “Hiệu quả chi tiêu ngân sách dưới tác động của vấn đề nhóm lợi ích ở một số nước trên thế giới” của TS. Bùi Đại Dũng cho ta một cái nhìn sâu về chính sách công, mà cụ thể là tác động của ngân sách đối với từng nhóm đối tượng có những lợi ích khác nhau nhất định. Liệu một khoản chi tiêu của chính phủ có hiệu quả thật sự cho tất cả mọi đối tượng hay không? Câu trả lời phần nào có trong cuốn sách.

Sách do NXB Chính trị quốc gia phát hành năm 2007. Có thể tìm thấy ở các hiệu sách lớn tại Hà Nội.

* Cuốn sách “Kiểm toán Ngân sách nhà nước” của TS. Mai Vinh đề cập đến bản chất, vai trò của hoạt động kiểm toán ngân sách nhà nước, đồng thời phân tích quá trình, các công cụ thực hiện kiểm toán NSNN. Tuy còn thiếu các ví dụ thực tiễn để cuốn sách trở nên sinh động và dễ hiểu hơn, nhưng vẫn là một tài liệu tham khảo có giá trị.

Sách do NXB Đại học Quốc gia TP HCM phát hành năm 2003. Có thể tìm thấy ở các hiệu sách lớn ở Hà Nội và TP HCM.

* Cuốn sách “Thị trường tiền tệ Việt Nam trong quá trình hội nhập” của PGS,TS. Lê Hoàng Nga cho người đọc một cái nhìn tổng quan về thị trường tiền tệ Việt Nam và vai trò của Ngân hàng trung ương trong việc điều hành thị trường rất quan trọng nhưng đầy nhạy cảm này. Những kiến nghị trong cuốn sách có nhiều giá trị thực tiễn.

Sách do NXB Chính trị quốc gia phát hành năm 2004. Có thể tìm thấy ở các hiệu sách lớn tại Hà Nội.

* Cuốn sách “Basel II – Sự thống nhất quốc tế về đo lường và các tiêu chuẩn vốn” là bản dịch tiếng Việt của dịch giả Khúc Quang Huy về nội dung các quy tắc của Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng. Basel II được coi là chuẩn mực trong việc đánh giá và quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng của ngân hàng trung ương cũng như các ngân hàng thương mại của các quốc gia theo đuổi nền kinh tế thị trường.

Sách do NXB Văn hoá Thông tin phát hành năm 2008.

* Ấn phẩm “Cẩm nang bảo hiểm nhân thọ” và ấn phẩm “Cẩm nang bảo hiểm phi nhân thọ” do Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phát hành. Cẩm nang bao gồm các câu hỏi và câu trả lời xuyên suốt từ Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm, giới thiệu về bảo hiểm nhân thọ, giới thiệu một số loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cơ bản, giới thiệu thị trường bảo hiểm Việt Nam và các DNBH nhân thọ (trích lời của www.avi.org.vn). Việc tham khảo những tài liệu này, ở chừng mực nào đó giúp ích nhiều cho môn học Luật kinh doanh bảo hiểm.

Tài liệu dạng PDF có thể được tải miễn phí theo đường link sau:

Cẩm nang bảo hiểm nhân thọ:

http://www.avi.org.vn/about/cam_nang_nhan_tho/default.aspx

Cẩm nang bảo hiểm phi nhân thọ:

http://www.avi.org.vn/about/cam_nang_phi_nhan_tho/default.aspx

* Cuốn sách “Thuế tài sản – kinh nghiệm thế giới và hướng vận dụng tại Việt Nam” của TS. Quách Đức Pháp & ThS. Dương Thị Ninh cho người đọc cái nhìn tổng quan về các loại thuế tài sản (quá trình phát triển, thực trạng áp dụng…) tại Việt Nam và kinh nghiệm của nhiều quốc gia khi áp dụng các loại thuế này. Cuốn sách cũng có nhiều đánh giá có giá trị tham khảo tốt.

Sách do NXB Chính trị quốc gia phát hành năm 2003.

* Cuốn sách “Kinh tế học các vấn đề xã hội” của Ansel M. Sharp, Charles A. Register & Paul W. Grimes là một tác phẩm hay, đưa ra được các công cụ phân tích kinh tế cũng như các khái niệm cơ bản về kinh tế học trong các vấn đề xã hội như nghèo đói, lạm phát, chi tiêu của Chính phủ, bảo hộ mậu dịch, các dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục, v.v.. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích khi học môn luật tài chính.

Sách do Nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2005. Có bán tại các hiệu sách lớn tại Hà Nội.

* Cuốn sách “50 nhà kinh tế tiêu biểu” của Steven Pressman là một tác phẩm giá trị, đặc biệt cho những ai không chuyên ngành kinh tế nhưng lại quan tâm đến kinh tế học. Bằng cách viết khúc triết, dễ hiểu, tác giả đã nêu bật được những thành tựu nghiên cứu quan trọng của các nhà kinh tế học, qua đó phác thảo bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của kinh tế học gần 3 thế kỷ qua. Rất nhiều những vấn đề về kinh tế vĩ mô và vi mô được đề cập trong cuốn sách là cách nhanh nhất để hiểu những tác động của chính sách, pháp luật tài chính công đối với nền kinh tế.

Sách do NXB Lao động phát hành năm 2003. Có thể tìm thấy ở các hiệu sách lớn hoặc hiệu sách cũ tại Hà Nội.

* Cuốn sách “Chế độ thuế của thực dân Pháp ở Bắc Kỳ từ năm 1897 đến 1945″ của TS. Hồ Tuấn Dung là những khảo cứu hết sức có giá trị về khía cạnh lịch sử pháp luật thuế ở Việt Nam. Tuy chỉ là một tác phẩm về lịch sử, chưa chứa đựng nhiều những bình luận dưới giác độ kinh tế – luật, nhưng đây là một tác phẩm có nhiều giá trị tham khảo.

Sách do NXB Chính trị quốc gia phát hành năm 2003

* Cuốn sách “Hệ thống thuế một số nước Asean và Trung Quốc” của PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu và TS. Lê Xuân Trường đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin về hệ thống thuế nhiều quốc gia trong khu vực. Tuy không có những đánh giá bình luận đáng quan tâm, nhưng đây cũng là nguồn thông tin có giá trị để so sánh với hệ thống pháp luật thuế nước ta.

Sách do NXB Tài chính phát hành năm 2008. Có thể tìm thấy ở các hiệu sách lớn tại Hà Nội.

* Cuốn “Quản lý tài chính của Trung Quốc” của tác giả Hạng Hoài Thành là một tác phẩm đồ sộ, được soạn theo mô thức giáo trình đại học, đưa đến một cái nhìn khá toàn diện về hệ thống tài chính và quản lý tài chính công của Trung Quốc trong những năm gần đây. Tuy cuốn sách còn nặng nề tư tưởng giai cấp và nhiều khẩu hiệu, nhưng cũng cho độc giả cái nhìn tổng quan về hệ thống tài chính Trung Quốc, bao gồm cả những mặt tích cực và hạn chế của nó.

Sách do NXB Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2008

Bạn còn biết những cuốn sách nào khác không? Hãy gửi comments nhé! Thanks